Sonnenfinsternis | Astronomie.de - Der Treffpunkt für Astronomie

Sonnenfinsternis

compSofireihe.jpg

compSofireihe.jpg

 • 3
 • 0
Unbenannt-1s.jpg

Unbenannt-1s.jpg

 • 4
 • 0
compKopie von 95_007.jpg

compKopie von 95_007.jpg

 • 1
 • 0
neunte_sofi.JPG

neunte_sofi.JPG

 • 4
 • 1
2022_10_25__048-2.jpg

2022_10_25__048-2.jpg

 • 4
 • 0
Finsternisphasen.jpg

Finsternisphasen.jpg

 • 7
 • 0
Single Frame der Sofi

Single Frame der Sofi

 • 4
 • 0
Sun meets Moon

Sun meets Moon

 • 12
 • 3
Sonnenfinsternis_251022

Sonnenfinsternis_251022

 • 9
 • 5
SoFi 2022-Cut.jpg

SoFi 2022-Cut.jpg

 • 6
 • 1
sofi_2022_wolken.JPG

sofi_2022_wolken.JPG

 • 8
 • 0
Sonnenfinsternis 2022

Sonnenfinsternis 2022

 • 6
 • 0
IMG_6286forum.JPG

IMG_6286forum.JPG

 • 8
 • 0
Sonnenfinsternis 2022

Sonnenfinsternis 2022

 • 7
 • 0
Pleiten, Pech und Pannen

Pleiten, Pech und Pannen

 • 7
 • 1
Partielle Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis

 • 5
 • 1
sofi_2022.JPG

sofi_2022.JPG

 • 7
 • 0
Verlauf der SoFi

Verlauf der SoFi

 • 5
 • 0
Fast-Maximum.jpeg

Fast-Maximum.jpeg

 • 3
 • 0
Anfang.jpeg

Anfang.jpeg

 • 1
 • 0
Oben